Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte kl 18 den 24 februari

02 FEB 2021 21:36
Välkommen på ett digitalt årsmöte!
  • Uppdaterad: 15 FEB 2021 10:28

P.g.a. rådande pandemi och efter samråd med RF o SOFT har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet digitalt. Primära anledningen är att stadgarna skall följas och där står att årsmötet skall hållas innan februari månads utgång. Annat som togs upp var ansvarsfrihet för styrelsen och personvalen.

För att kunna genomföra mötet digitalt behövs er anmälan för att kunna skicka ut en länk så ni kan ansluta. Är det någon som inte har dator kommer en person från styrelsen att närvara i JOK-stugan och där finns plats för ytterligare sju personer. Ange vid anmälan om plats i stugan vill nyttjas.

Årsmöteshandlingarna finns nu tillgängliga på Hemsidan under dokument. Några exemplar kommer också att finnas i JOK-stugan.

Vi kommer att använda programvaran Zoom. Lathund finner ni på https://onlineguiden.se/zoom/

Anmälan till Årsmöte görs senast den 21 februari till This is a mailto link. Anges inget annat är det avsändarens mailadress som kommer att få länken.

För er som inte är bekanta med Zoom finns en möjlighet att deltaga på ett ”träningsläger” som kommer att hållas onsdagen den 17/2 kl. 19.00.

Anmälan till Träning görs senast den 14 februari till This is a mailto link. Anges inget annat är det avsändarens mailadress som kommer att få länken.

Dagordning Årsmöte Jönköpings Orienteringsklubb

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Val av ordförande till mötet

4 Val av sekreterare till mötet

5 Val av två protokolljusterare och rösträknare                     

6 Fråga om mötet utlysts på riktigt sätt

7 Fastställande av föredragningslista

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

9 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

10 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12 Fastställande av medlemsavgifter för 2022

13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

14 Val av

  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Tre styrelseledamöter för en tid av två år
  3. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. En av revisorerna skall utses till ordförande
  4. Tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för en tid av ett år
  5. Ombud till SDF-möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att deltaga.
  6. Ledamöter av årsmötet beslutade sektioner, kommittéer och funktioner

15 Behandling av eventuellt inkomna motioner

16 Övriga frågor

17 Avslutning

 VÄLKOMMEN!

/Styrelsen

 

Skribent: Anna Johansson
Epost: Adressen Gömd

Egna arrangemang 2021:

Lång- och medeldistans
21-22 augusti
Ansvarig: Fredric Gustafsson

JOK-VILDEN

TORSDAG 13 MAJ 2021

Tävla i skog och mark
- utan karta och kompass
Ansvarig: Henric Ulldahl

Medarrangörer:
Vätternrundan 12-13 juni, Rosenlund
Cykeltävling
Ansvarig: Mats Johansson

Ironman Jönköping
Triatlon
Ansvarig: Ingmar Andersson

Bergets Dag, Taberg
Knattelopp
Ansvarig: Anna Dolk

Postadress
Jönköpings OK
Åsabadet 1
562 40 Taberg

This is a mailto link

Telefon till stugan
036 - 64083


Läs mer

 

Postadress:
Jönköpings OK - Orientering
Åsabadet 1
56240 Taberg

Besöksadress:
Åsabadet 1
56240 Taberg

Kontakt:
Tel: 03664083
E-post: This is a mailto link

Se all info

smalandsidrotten